Пошук по сайту

Фізика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок екскурсія Тема. Тіла та речовини в довкіллі

Урок екскурсія Тема. Тіла та речовини в довкіллі

Відділ освіти Кіровоградської райдержадміністрації

Оситнязька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Приймак Т.Ф.
Тіла та речовини в довкіллі
(урок – екскурсія)

Тема. Тіла та речовини в довкіллі.
Мета. Спонукати учнів до виявлення об´єктів довкілля та явищ в ньому, що пояснюються за допомогою основних положень молекулярно-кінетичної теорії; формувати вміння переносити отримані на уроках знання, уміння і навички в нові умови, застосовувати їх для пояснення явищ навколишньої дійсності; переконувати учнів в пізнаваності навколишнього світу; сприяти встановленню між предметних зв´язків; продовжити формувати компетентності: ключові ( уміння вчитися - здійснювати вибір навчально-пізнавального завдання з урахуванням рівня навченості й научуваності; інформаційні – вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; комунікативні – вміння вільно висловлюватися; соціальні – вміння продуктивно співпрацювати) та предметні (розширити, поглибити, узагальнити знання учнів з теми «Будова речовини»; удосконалити вміння використовувати теоретичні знання на практиці); стимулювати інтерес до проблем охорони природи (здійснювати екологічне виховання).
Методичні рекомендації. Дослідницький характер розумової праці має виняткове значення, адже «спостерігаючи, думаючи, вивчаючи, зіставляючи, діти знаходять істину або ж бачать, що для відкриття істини потрібні нові спостереження, потрібне читання…» (В.О.Сухомлинський). Крім того, процес пізнання проходить активніше, якщо перед учнями розкривається практична значимість знань, при цьому є можливість навчити школярів переносити отримані знання, уміння і навички в нові умови, а також сприяє показу між предметних зв´язків. Важлива роль відводиться також екологічному вихованню та стимулюванню інтересів школярів до охорони природи: спостереження результатів діяльності людини, спостереження і вияснення причин негативних (і позитивних) змін у природі; спостереження фізичних явищ в живій природі, створення і використання людиною нових матеріалів, тощо.
Обладнання: лупа, термометр, фотоапарат, біла тканина, мірна стрічка, терези, ареометр, годинник.
Якщо повторення – мати навчання, то спостереження –

мати осмислення і запам´ятовування знань.

В.О.Сухомлинський

Перебіг екскурсії
І. Організація класу.

Фізика – наука, яка базується на спостереженнях і дослідах. Ми з вами сьогодні помандруємо у світ природи, щоб переконатися у справедливості вивчених фізичних законів і явищ.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

А) Фронтальне опитування.

1.Фізичне тіло – це …

2. Речовина – це …

3. Маса – це …

4.речовина складається з …

5. Атом – це …

6. Дифузія – це …

7. Дифузія залежить від … Приклади.

8. Броунівський рух – це …

9. Тверді тіла мають властивості

10. Властивості рідин …

11. Властивості газів …

11. Густина речовини – це …

12. залежність розмірів тіл від температури…

Б) Повідомлення «Молекулярні явища в техніці і природі», «Осмос», «Про деякі кристали».
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

При вивченні теми «Будова речовини» ми багато говорили про різні речовини, їх будову, властивості. А які речовини ми зустрічаємо в природі? Як змінюються їх властивості і чи змінює людина властивості речовин через чвою діяльність? Як властивості речовин впливають на ландшафт, що створюють?
ІV. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці
V. Виконання спостережень і вимірювань.

  1. Поле – цілина і зоране (складові частини грунту; переміщення рідини в грунті; фізичні особливості зораного і незораного грунтів; твердість грунтів, температура грунтів; засолення грунтів; фотографування спостережуваних явищ; тощо)
  1. Пагорб (сипучі тіла, зчеплення сипучих тіл, насипи, нахил відкосів – вимірювання висоти; фотографування спостережуваних явищ; тощо).
  1. Водойма (круті береги, механічні властивості дерев і кущів; вода в природі, її властивості і склад; чистота і температура води – дифузія, броунівський рух; наявність на поверхні води плівки маслянистої речовини; агрегатний стан води в природі; вимірювання густини води; чому пір´я гусей, качок не намокає у воді; фотографування спостережуваних явищ; тощо).
  1. Лісонасадження, сад ( вплив поливу і підкормки дерев і кущів – дифузія в природі; залежність розмірів дерева та якості трави від місця висадки (вологе чи сухе); висинання розлитої води в лісовому масиві і на відкритій поверхні; поширення запахів; лісові грунти; фотографування спостережуваних явищ; тощо)
  1. Довкілля (чистота повітря – наявність завислих частинок (прозорість повітря), наявність вологи в повітрі, рух повітряних мас; температура повітря і її зміна протягом дня; (порівняння температур повітря і снігу; чи є зліплений сніжок кристалічним тілом, чому); фотографування проведених спостережень; тощо).
  1. Тверді тіла довкілля (кристалічні – пісок, граніт, (лід, сніг) – їх розгляд і характеристика; смола хвойних дерев – кристал чи аморфне тіло; фотографування спостережуваних явищ; тощо).
  1. Село (з яких матеріалів зроблені будинки – природних чи штучних, чи є серед них кристалічні, аморфні; врахування залежності лінійних розмірів тіл при прокладенні ліній електропередач, де ще використовуються знання про дані властивості; поширення запахів; покриття доріг асфальтом – які явища спостерігаємо; рух автомобілів, вихлопні гази – як поширюються, чому через деякий час стають непомітними; фотографування проведених спостережень; тощо).
  1. Яр, лог, місце ерозії грунтів (розміщення шарів грунту, їх товщина, склад; руйнівна дія води і вітру; фотографування спостережень; тощо)


VІ Підсумок уроку. Інтерактивна гра «Інтерв´ю».

Учні по черзі розповідають про свої враження від уроку.
VІІ. Домашнє завдання.

  1. Оформити звіт про спостереження (відео звіт).

  2. Скласти структурно-логічну схему узагальнення знань до розділу «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: «Тіла, речовини та явища навколо нас»
Як називається взаємне проникнення частинок однієї речовини між частинками іншої?

Урок ( 8 клас ) Тема: Кількість речовини. Моль-одиниця кількості...
Ь, вивчення понять «кількість речовини», «моль-одиниця кількості речовини», «число Авогадро», удосконалення вмінь та навичок написання...

Конспект урок фізики у 7 класі Тема уроку
Показати залежність розмірів тіл від температури. Продовжувати вчити розраховувати густину за відомою масою та об'ємом однорідного...

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

Урок 10. Фізика-7 Тема. Будова речовини. Атоми та молекули. Будова...
Мета уроку: сформувати уявлення про атоми та молекули, залежність швидкості їх хаотичного руху від температури, ознайомити з явищем...

Урок в 24 кр. Тема програми: Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил
Тема уроку: Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил

Урок 1 Тема. Фізичне тіло І речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання...
Тема. Фізичне тіло І речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»

Уроку з фізики у 7 класі Тема: Агрегатні стани речовини. Фізичні...
Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити...

Тема: Сила тяжіння. Вага тіла
Мета: дати відомості учням про силу тяжіння й вагу тіла. Познайомити з природою цих сил. Показати різницю між силою тяжіння І вагою...

Урок набуття вмінь та навичок. Форма проведення: інтегрований урок...
Мс ехсеl для дослідження руху тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонтуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
f.ocvita.com.ua
Головна сторінка