Пошук по сайту

Фізика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

План роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики на 2012/2013 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики на 2012/2013 навчальний рік

Відділ освіти Новоархангельської райдержадміністації

Методичний кабінет

Затверджено:

на засіданні методичної

ради РМК

протокол № 1

4 вересня 2012 року.


ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання

вчителів фізики

на 2012/2013 навчальний рік

Проблема: «Використання активних форм

навчання при викладанні фізики

в школі»

смт. Новоархангельськ

2012рік
ВСТУП
«Розум полягає не тільки в знанні,

але й в умінні застосовувати знання на ділі».

Арістотель
Районне методичне об’єднання вчителів фізики охоплює _____

вчителів. З них:

 • спеціалісти _____;

 • вчителі ІІ категорії _____;

 • вчителі І категорії _____;

 • вчителі вищої категорії _____;

 • вчителі методисти _____;

 • старші вчителі _____;

 • директори шкіл _____;

 • заступники директорів _____;

 • молоді вчителі _____;

Проблема розвитку учня є одним із найважливіших завдань у педагогічній діяльності. Її вирішення залежить в першу чергу від вчителя , тому кожен член районного методоб`єднання вчителів фізики протягом року працював над підвищенням свого кваліфікаційного рівня. Члени РМО використовували на уроках інтерактивні технології навчання, впроваджували в практику роботи нові досягнення педагогічної науки, працювали з обдарованими школярами.

Головним завданням вчителя фізики є навчити учнів:

 • учитися;

 • розв’язувати проблеми в різних сферах діяльності;

 • визначати мету;

 • знаходити оптимальні способи реалізації поставлених задач;

 • використовувати різноманітні інформаційні джерела;

 • шукати і знаходити необхідну інформацію;

 • оцінювати отримані результати;

 • організовувати власну діяльність;

 • співпрацювати з іншими учнями і вчителем.

Готуючись до уроку, учитель має ставити до себе такі вимоги:

 • забезпечення взаємозв’язку (щоб нові знання

базувалися на вже відомих);

 • зв'язок навчального матеріалу з життям;

 • раціональне використання часу;

 • зв'язок з іншими предметами;

 • завершеність кожного уроку;

 • спонукання кожного учня до активності.

Іншим завданням є розвиток фізичного мислення учнів; уміння спостерігати явища, аналізувати їх, знаходити між ними певні зв’язки і залежності; робити узагальнення; встановлювати причини різних явищ, застосовувати свої знання на практичній діяльності.

Втілюючи в життя програмні вимоги РМО вчителів фізики у 2011-2012н.р. провели 5 семінарів з них: 2 семінари-практикуми в Новоархангельській ЗШ №2 з проблеми: « Розвиток дослідницьких умінь учнів при викладанні фізики в школі», в Нерубайській ЗШ з проблеми: «Використання інтерактивних форм навчання при викладанні фізики в школі», та 3 теоретичні семінари на базі РМК «Про особливості вивчення фізики у 2011/2012 навчальному році», «Сучасний урок в умовах сучасної освітньої парадигми», «Формування життєвих компетентностей учнів в процесі викладання фізики в школі». На теоретичних семінарах вчителі фізики опрацьовували нові технології навчання; обговорювали шляхи удосконалення сучасного уроку фізики; розв’язували задачі підвищеного рівня складності; практикували огляди-конкурси саморобних та удосконалених фізичних приладів; захист напрацьованих педагогічних ідей.

На семінарах практикумах члени РМО вчителів фізики мали змогу побачити цікаві форми роботи а саме :

 • роботи в парах при виконанні лабораторних робіт;

 • використання ІКТ на уроках фізики;

 • метод проблемних ситуацій;

 • тематичні конференції;

 • уроки-репортажі;

 • використання методу проектів.

Вчителі фізики, враховуючи індивідуальні здібності учнів розвивають їх творчий потенціал; формують науковий світогляд учнів; розкривають роль фізичного знання в житті; висвітлюють етичні проблеми наукового пізнання; формують екологічну культуру учнів.

Вчителька фізики Іванова Н.М. Мар’янівська ЗШ формує в учнів базові фізичні знання про явища природи, розкриваючи при цьому історичний шлях розвитку фізики. Вчителі фізики Зінов’єв Г. Ю., Головань Ю. Б. значну увагу приділяють експериментальним умінням і дослідницьким навичкам учнів, формують уміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження. Вчитель фізики Надлацької ЗШ Осадчий Ю.М. засобами комп’ютерних презентацій формує в учнів уявлення про фізичну картину світу, на конкретних прикладах показує прояви моральності щодо використання наукового знання. Вчителька фізики Романенко В.П. Новоархангельська ЗШ №2 своїми уроками спонукає учнів до критичного мислення, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, для адекватного відображення природних явищ засобами фізики.

Моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів з фізики показав, що 11% учнів засвоюють фізику на високому рівні, 47% на достатньому рівні, 35 % на середньому рівні, 7 % на початковому.

Анкетування учнів показує, що 100% учнів стикаються з фізикою кожного дня і не мислять свого життя без її використання. Однак якщо в 7, 8 класах бажання вивчати фізику стабільне маже у 87 % учнів, то в 9-11 класах інтерес до її вивчення падає.

Члени РМО вчителів фізики та астрономії з метою підвищення фахової, психолого-педагогічної компетентності відповідно графіку навчаються на курсах підвищення кваліфікації. За 5012/2013 навчальний рік курсову перепідготовку пройшли 5 учителів (100%).

Вивчення стану викладання фізики свідчить про те , що у Вільшанській ЗШ, Небелівській ЗШ, Покровській ЗШ, ТимофіївсьійЗШ, Тернівській ЗШ переважають евристичні методи навчання оскільки фізичного приладдя для проведення фізичного експеременту та лабораторних робіт майже немає.

Підсумок роботи кожного учителя фізики є його кращі учні. В шкільних олімпіадах у 2011/2012н.р. взяли участь 168 учнів загальноосвітніх шкіл , у районній олімпіаді взяли участь 32 учні. Переможцями та учасниками обласної олімпіади стали: 8 кл. – Басаман Я.В. Новоархангельська ЗШ№1, 9 кл. – Шипка О.П. Скалівська , 10 кл. – Сіденко В.П. Скалівсько-Хутірська ЗШ, 11 кл. – Щербак А.П. Новорхангельська ЗШ №1. Особливих результатів на обласній олімпіаді не отримали.

Участі у Всеукраїнському конкурсі «Левеня 2012» учні загальноосвітніх шкіл району не брали.

Вивчався стан викладання фізики у Ганнівській, Скалівській, Покотилівській загальноосвітніх школах. Результати вивчення знаходяться в атестаційних матеріалах школи.

Однією із важливих умов забезпечення якісного викладання фізики є фізичні кабінети , які за останні 20 років застаріли та не поповнювалися навчальним приладдям, а тому фізичний експеремент, фронтальні лабораторні роботи , лабораторні роботи фізичного практикуму не можливо виконати на 100%. На допомогу у виконанні цих робіт приходить сьогодні віртуальна лабораторія, але все-таки такий недолік не забезпечує учням формування необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок, та особистого досвіду експерементальної роботи.

У 2011/2012 навчальному році у роботі членів РМО вчителів фізики та астрономії були певні недоліки:

- потребує подальшого вивчення методика особливостей використання комп’ютерної техніки на уроках фізики та астрономії;

- потребує активізації робота з використання в діяльності вчителів питань їхньої самоосвіти;

- недостатня робота вчителів фізики в підготовці здібних та обдарованих учнів.

З метою усунення недоліків та досягнення позитивних результатів при викладанні фізики в школі РМО вчителів фізики буде працювати над проблемою: «Використання активних форм навчання при викладанні фізики в школі».

Основні напрямки роботи з вирішення обраної проблеми:

* підвищення якості та ефективності сучасного уроку;

* опрацювання та впровадження інтерактивних методів навчання;

* формування та розвиток професійно-педагогічних умінь і навичок;

* самоосвіта, підвищення фахової майстерності;

*робота з обдарованими дітьми, підняття престижу

фізичних знань;

* удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності учителя.
ІІ. СПИСОКЧЛЕНІВ МЕТОДОБ”ЄДНАННЯ

(додається)
ІІІ.ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ,

ТА РІВНЯ ЗНАНЬ,УМІНЬ, НАВИЧОК УЧНІВ
Зміст роботи

Термін

Хто виконує

1

Вивчення стану викладання фізики

в Ятранській ЗШ І-ІІ ступенів,

Скалівсько-Хутірській ЗШ І-ІІІ ступенівЖовтень 2012р.
Грудень 2012р.

Методист

РМК

Дунаєнко В.І.
Дунаєнко В.І.

2

Проведення зрізів знань в

Іванівській ЗШ І-ІІІ ступенів,

Небелівській ЗШ І-ІІ ступенів


Березень 2013р.
Квітень 2013р.

Методист РМК

Дунаєнко В.І.
Дунаєнко В.І.

3

Перевірка викладання програм в загальноосвітніх

школах району


Травень 2013р.

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

Голова РМО

Зінов’єв Г.Ю.


ІV. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РМО
І ЗАСІДАННЯ

31 серпня 2012 р.

Місце проведення

Новоархангельська ЗШ

1.Аналіз роботи РМО вчителів фізики за 2011-2012н.р.

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

2.Програмно-методичне забезпечення викладання фізикиі астрономії в школі у 2012-2013н.р.

Голова РМО

Зінов’єв Г.Ю.

3.Ознайомлення зі змістом обласної цільової програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015року.

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

4.Звіти учителів фізики, які пройшли курсову перепідготовку при обласному інституті удосконалення.

Скрипка І.Г.

Новоархангелська ЗШ №2

Бедрик Л.М.

Підвисоцька ЗШ

5.Про дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог на уроках фізики в школі.

Методист РМК

Мойсюк І.В.

6.Вибори голови РМО вчителів фізики.

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

Члени РМО
ІІ ЗАСІДАННЯ

(СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ)

Жовтень 2012р.

Скалівська ЗШ
ПРОБЛЕМА: «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ В ШКОЛІ»
1 .Розв’язування творчих завдань при викладанні фізики в школі .

Зіновєв Г.Ю.

Голова РМО

2.Форми роботи з обдарованими школярами.

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

3.Відкриті уроки з фізики в 7 – 11класах з обраної проблеми.

Петренко В.І.

учитель фізики

Скалівської ЗШ

4. Робота дискусійного клубу: «Обговорюємо урок».

Члени РМО

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

5.В світі цікавих фізичних експериментів.

Члени РМО

ІІІ ЗАСІДАННЯ

(ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР)
ПРОБЛЕМА: « ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТА ЯКОСТІ ЗНАНЬ ФІЗИКИ В ШКОЛІ»

Січень 2013 р.

Місце проведення

РМК

1.Формування інтересу до фізики, як засіб підвищення якості знань учнів .

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

2. Використання внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків під час викладання фізики в школі.

Голова РМО

Зінов’єв Г.Ю.

3. Повторення теоретичного матеріалу з фізики за допомогою описових задач.

Скидан В.Л.

Кальниболотська ЗШ

4.Видатні постаті в історії розвитку астрономії.

Верич В.Ю.

Кам’янецька ЗШ

5. Робота дискусійного клубу: «Сучасний урок-його перспективи».

Презентації педагогічних знахідок.

Члени РМО
VІ ЗАСІДАННЯ

(СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ)

Березень 2013р.

Місце проведення

Покотилівська ЗШ
ПРОБЛЕМА: «ВИКОРИСТАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ В ШКОЛІ» 1. Використання віртуальної фізичної лабораторії при викладанні фізики в школі.

Голова РМО

Зінов’єв Г.Ю.


 1. Створення позитивного психологічного клімату під час

проведення уроків фізики в школі.

Методист РМК

Дунаєнко В.І. 1. Відкриті уроки з фізики в 8- 10 класах з використанням інтерактивних форм навчання.

Румик Н.М.

учитель фізики

Покотилівської ЗШ

4.Засідання гуртка юних астрономів «АЛЬТАЇР».

Румик Н М.

Учитель фізики

Покотилівської ЗШ

Учні 10,11 класів.

5.Робота дискусійного клубу: «Обговорюємо урок».

Члени РМО

Методист РМК

Дунаєнко В.І.
V ЗАСІДАННЯ

(ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР)

Травень 2013р.

Місце проведення

РМК

1. Про виконання навчальних програм з фізики в загальноосвітніх школах Новоархангельського району.

Методист РМК

Дунаєнко В.І.

2.Розгляд додатків до білетів з Державної підсумкової атестації з фізики в9,11 класах.
РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

1.Опрацювання програм та інструктивно-метрдичних листів МОН України.

2. Самоосвітня діяльність.

3. Взаємовідвідування уроків.

4. Підготовка та проведення шкільних та участь в районних

олімпіадах.

5. Розробка конспектів уроків, та презентацій з фізики (конкурс).

6. Проведення предметних тижнів.

7. Участь в Всеукраїнському конкурсі з фізики «Левеня-2012».

8. Робота з обдарованими учнями.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

План роботи Сарненського районного методичного кабінету на 2013-2014 навчальний рік
Начальник відділу освіти Ректор Рівненського обласного Сарненської райдержадміністрації інституту післядипломної

Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома
Рецензенти: С. М. Кравець – керівник районного методичного об’єднання вчителів фізики

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний...
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного...

Аналіз роботи районного методичного кабінету за 2013-2014 навчальний...
Базового компоненту дошкільної освіти, в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту...

Затверджено
Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

План роботи шмо вчителів природничо-математичного циклів на 2013 2014 навчальний рік
«Формування здорового способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти в рамках Школи сприяння здоров’ю»

Тематика засідань мо вчителів фізики І астрономії Орджонікідзевського...
Обговорення програм, підручників, опрацювання методичних рекомендацій про викладання фізики І астрономії в школах району

І. педагогічний аналіз роботи школи за 20 11/ 20 12 навчальний рік...
Педагогічний аналіз роботи школи за 2011/2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки на 2012/2013 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
f.ocvita.com.ua
Головна сторінка