Пошук по сайту

Фізика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок узагальнення та систематизації знань. Хід уроку І. Організаційний момент. Поділити клас на дві команди : «Розумники»

Урок узагальнення та систематизації знань. Хід уроку І. Організаційний момент. Поділити клас на дві команди : «Розумники»Відділ освіти

Жашківської райдержадміністрації

Тинівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

Підготувала вчитель фізики

Тинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Шкуренко Катерина Петрівна

Тема : Механічні коливання і хвилі.

Мета : Узагальнити і систематизувати знання учнів з теми . Формувати вміння самостійно поновлювати і поглиблювати знання .

Розвивати логічне мислення , комунікативні здібності учнів , активізувати пізнавальні інтереси , розширити світогляд учнів.

Виховувати інтерес до вивчення фізики та відповідальне ставлення до дорученої справи .

Обладнання :комп’ютер , кольорові кульки , гроші «розуминки».

Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент .

Поділити клас на дві команди : «Розумники » і « Мислителі ». Сьогоднішній урок ми проведемо у вигляді гри « Щасливий випадок » .Гра проходитиме у кілька геймів :

 1. «Гонка за лідером» - яка команда дасть більше правильних відповідей на теоретичні запитання.

 2. « Ти – мені , я – тобі » .

 3. « Заморочки із бочки ».

 4. « Темна конячка »

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

На дошці заздалегідь написані розв’язки до домашніх задач з помилками.

ІІІ. Актуалізація опорних знань .

1 гейм – «Гонка за лідером»

Запитання І команді

 1. Коливання – це явища і процеси , в яких …( відбувається періодичне повторення станів системи);

 2. Вільними називаються коливання , які виникають в результаті …( виведення системи з положення рівноваги за рахунок внутрішніх сил системи);

 3. Періодом коливань називається …( час одного коливання );

 4. Амплітудою коливань називається …( максимальне зміщення від положення рівноваги );

 5. Гармонічними називаються коливання ..( які здійснюються за законом синуса або косинуса ;

 6. Фаза коливань – це фізична величина , що визначає …( ступінь відхилення системи від положення рівноваги ).

 7. Математичним маятником називається …( матеріальна точка , підвішена на довгій нерозтяжній нитці ).

 8. Резонансом називається …( різке зростання амплітуди вимушених коливань , коли частота зовнішньої періодичної сили збігається з частотою власних коливань системи).

 9. Поперечними називаються хвилі …( коливання частинок яких відбуваються у площинах , перпендикулярних напряму поширення хвиль)

 10. Звукові хвилі , це хвилі …( частоти яких лежать в діапазоні від 20 Гц до 20 кГц) ;

 11. Акустичними характеристиками звуку є …( частота та інтенсивність).

Запитання другій команді

 1. Коливальні системи – це …(пристрої, які здатні здійснювати коливання)

 2. Вимушеними називаються коливання …(які виникають у системі у результаті впливу на неї зовнішньої сили , яка чинить на неї періодичну дію)

 3. Частотою коливань називається …( кількість коливань за одиницю часу );

 4. Циклічна частота показує …(скільки коливань відбулося за 2 секунд)

 5. Маятник – це …( тіло , яке коливається під дією сили тяжіння або сили пружності)

 6. Механічна хвиля – це …( процес поширення коливань у пружному середовищі)

 7. Поздовжніми називаються хвилі …(коливання частинок яких відбуваються у напрямі поширення хвилі)

 8. Довжиною хвилі називається …( відстань на яку поширюється хвиля протягом одного періоду)

 9. Музичні звуки – це …( періодичні коливання , що є сумою синусоїдальних коливань)

 10. Фізіологічними характеристиками звуку є …( висота , гучність і тембр)

2 гейм – «Ти -мені , я – тобі » .

Кожна команда підготувала запитання іншій по темі «Інфразвук та ультразвук».

1 команда

Всі ви напевно чули про бермудський трикутник . У літаків та кораблів раптово виходили з ладу прилади , а деякі зникали безвісті. Одного разу в районі бермудського трикутника було знайдено корабель , на якому нічого не пропало , але всі члени екіпажу були мертві. На обличчях деяких із моряків застиг вираз жаху. Лише нещодавно було розгадано причину цього явища. Як ви думаєте , чому загинули люди? ( Шторм супроводжується потужними інфразвуковими хвилями, котрі поширюються у воді та повітрі на деякі відстані. Встановлено , що під час бурі частота інфразвукових хвиль збігається з частотою незначних інфразвукових коливань організму самої людини , настає резонанс . Це і є причиною жаху на обличчях людей і викиданням деяких з них за борт).

2 команда

Якось в одному з Лондонських театрів ставили п’єсу , в якій дія переносилась з сучасності в далеке минуле . всі намагання режисера . костюмерів , декораторів створити відчуття таємничості не увінчались успіхом. Вихід знайшов знаменитий фізик Роберт Вуд , який був на репетиції. Він запропонував подіяти на глядачів майже нечутним звуком . Проектуючи трубу , призначену для цього , Вуд помилився : звуку не було зовсім . Але результат виявився непередбачуваним : кришталеві підвіски на канделябрах старовинної споруди затрусились , усі присутні відчули страх . Навіть на вулиці біля театру і найближчих до нього споруд почалася паніка. Пояснити причину.( Причиною всього , як і в попередньому випадку був інфразвук).

IV.Узагальнення і систематизація знань учнів

3 гейм – «Заморочки із бочки »

Учні виходять і по черзі витягують із бочечки «заморочки» - зеленого кольору –завдання початкового і середнього рівнів ; жовтого кольору – завдання достатнього рівня ; червоного кольору – завдання високого рівня

Початковий і середній рівень

 1. Тіло здійснює коливання за законом х= 0,04 cos(. Визначити амплітуду період та частоту коливань .

 2. Визначте період і частоту коливань , якщо тіло за 4с здійснило 20 коливань.

 3. Частота коливань тіла 2Гц . Визначте період і циклічну частоту коливань.

 4. За графіком визначте період і амплітуду коливань.

синус1.jpg

 1. Тіло масою 1 кг коливається на пружині з циклічною частотою 3 рад/с . Визначте жорсткість пружини.

 2. Рівняння коливань тіла на пружині жорсткістю 600н/м має вигляд х= 0,01 sin . Визначте повну механічну енергію коливальної системи.

 3. Вухо людини найбільш чутливе до частоти 340 Гц. Швидкість поширення звуку в повітрі дорівнює 340 м/с. Визначте довжину такої хвилі.

 4. Човен похитується на хвилях , що поширюються зі швидкістю 1,5 м/с . Визначте період коливань човна, якщо відстань між двома найближчими гребенями хвиль 6м.

Достатній рівень

 1. Тіло здійснює гармонічні коливання за законом х= 0,2cos.

Визначте амплітудне значення швидкості та прискорення руху тіла.

 1. Тіло масою 400 г здійснює гармонічні коливання . Максимальне значення сили , що діє на тіло , дорівнює 16 Н. Визначте циклічну частоту коливань , якщо їх амплітуда 10см.

 2. Амплітуда косинусоїдальних коливань 10см , а частота 0,5 Гц. Визначте зміщення точки через 1,5 с.

 3. Період коливань точки , що здійснює косинусоїдальні коливання 0,2 с, а початкова фаза 0. Визначте фазу коливань через 0,1 с після початку руху.

 4. Періоди коливань двох математичних маятників відносяться як 3:2 . Визначте у скільки разів відрізняються довжини маятників.

 5. Вантаж підвішений на пружині жорсткістю 980 н/м . За 10с відбулося 20 коливань з амплітудою 10см. Визначте масу вантажу та повну енергію коливань.

 6. Нерухомий спостерігач на березі озера зафіксував , що два послідовні гребені хвиль пройшли повз нього з інтервалом 1,5с. Відстань між першим і третім гребенями 12м. Визначте період коливань , довжину хвилі та швидкість поширення хвилі.

 7. Швидкість звуку в повітрі вважайте рівною 330 м/с , а в сталі – 3,5 км/с. По одному кінцю стальної залізничної рейки завдовжки 12м стукнули молотком . На скільки пізніше звук від удару прийде до іншого кінця рейки в повітрі , ніж у сталі.

Високий рівень

 1. Сила пружності , що діє на тіло масою 400г з боку пружини змінюється за законом : F=2cos(2πt+0,2. Чому дорівнює жорсткість пружини і амплітуда коливань . Записати рівняння коливань.

 2. Постріл виконано вертикально вгору . Яка початкова швидкість руху кулі , якщо звук пострілу і куля одночасно досягли висоти 850 м. Вважати швидкість звуку рівним 340 м/с, g=10м/с2.

 3. Відстань між гребенями хвиль у морі дорівнює 5м. Коли катер рухається назустріч хвилям , то за 1с зустрічає 4 удари в корпус , а коли за хвилями – 2 удари. Визначити швидкість катера і швидкість хвилі.

 4. Дві пружини з коефіцієнтами жорсткості k1 і k2 з’єднують перший раз послідовно , а другий раз – паралельно . Як відносяться періоди коливань одного й того самого вантажу в обох випадках.

 5. Амплітуда синусоїдальних коливань дорівнює 2см, а частота – 0,5 Гц. Побудувати графік залежності коливань ,якщо початкова фаза дорівнює 0( 3).

Додаткова задача

У скільки разів відрізняються періоди коливань однакових математичних маятників на Землі і на Марсі , якщо маса Марса в 9,3 рази менша , ніж маса Землі , а радіус Марса –в 1,9 рази менший від радіуса Землі?

4 гейм – «Подорож у казку»

Вчитель зачитає уривки з українських народних казок та казок народів світу, а учні повинні відгадати , про яке явище йде мова.

1)Казка про «Червону шапочку».

 • Чому в тебе такі великі вуха ? – спитала Червона Шапочка .

 • Щоб краще тебе чути , - промовив Вовк .

Чи дійсно величина вуха впливає на здатність чути ?

( Чим більша площа зовнішнього вуха , тим більше енергії звукових хвиль вухо вловлює , виконує роль локатора).

2)Киргизька народна казка « Золота рибина » .

Ізмаїл почув пронизливий свист дракона . Коли дракон засвистів удруге – задвигтіла земля , гори зрушили з місць, а кам’яні лавини змітали все на своєму шляху . Що зрушило гори?

( Йдеться про велику енергію звукової хвилі ).

3) Казка «Про німця і Штефана» .

Заколисав Штефан його так , що Німець випорснув із колиски й серед хижі впав . Чому впав Німець?

( Йдеться про явище механічного резонансу – частота коливань колиски збіглася з частотою заколисування , амплітуда коливань колиски різко зросла , Німець випав з неї).

 1. Казка « Що трапилося в саду ».

Білі метелики літали мовчки , а яка ж пташка може втриматися від пісні , коли такий погожий сонячний день ! Чому метелики літали мовчки ?

( Частота коливань крил метелика – до 5 Гц , а звуки до 16 Гц – це інфразвуки , людина їх не сприймає на слух ).

5)Казка « Про Іллю Муромця та Солов’я – розбійника ».

От як помітив Соловей – розбійник , що Ілля Муромець іде , як засвистить по – солов’їному – листя посипалось ; як заревів по- звіриному – його кінь на коліна впав . Як це пояснити ?

(Йдеться про велику енергію звукової хвилі ).

 1. Евенкійська народна казка «Як бідняк одучив багача пісень слухати ».

А бідняк ліг на землю , вухо до землі приклав і слухає .

 • Що чути ? – питає багач .

 • Гість до тебе знатний їде . Стукіт оленячих ніг і розмову чув …Чому багач нічого не чув ?

( Швидкість поширення звуку у твердих тілах більша , ніж у повітрі )

 1. Українська народна казка « Як Олеся заснула у квітці ».

Олеся сидить у квітці , сміється , а тоді чує – до квітки щось летить . Так гуде , як літак , ще й дзижчить, а саме волохате , страшне . Що могло летіти до квітки

( Частота коливань , які виникають під час польоту бджіл та джмелів , становить 350 – 500Гц. Такі коливання сприймаються вухом людини як гудіння та дзижчання . Досвідчені бджолярі за звуком польоту бджіл визначають , несуть вони мед чині : у навантажених бджіл частота коливання крил менша , тому звук , який супроводжує політ , нижчий).

8) Китайська народна казка «Довговолоса Сестричка ».

Раптом подув вітер . Листя на дереві зашелестіло .і крізь той тихий шелест вона почула дідусів голос:

 • Довговолоса сестричко ! Дух гір ні про що не здогадався . Іди спокійно додому .

Що можна сказати про частоту вітру?

(Частота коливань вітру була більшою за 17 – 20 Гц,бо тільки коливання з частотою від 17 -20 тис Гц сприймаються людським вухом як звук) .

9)Казка «Червона Шапочка»

Неймовірно здивувався лісничий,коли почув плач,що долинав із вовчого черева. Та й потім не міг він очам своїм повірити,коли видобув з того черева бабусю,і Червону Шапочку.Чому лісничий міг почути цей плач?(Випадок підтверджує,що звук поширюється в усіх середовищах (звісно з різною швидкістю).)

10)В’єтнамська народна казка «Як жаба дощу домоглася»

Ведмідь видерся на вежу вхопив палички й заходився так бити в барабан , що задвигтіли мури навколо палацу і гук пішов у тихі внутрішні покої. Володар саме грав у шахи з богом грому,який був на небі за генерала. Барабанний дріб був такий гучний,що годі було й думати про шахи. Що можна сказати про цей звук?(Барабанний звук був низької частоти , а отже, довжина хвиль була великою,хвилі огинали перешкоди ,тому звук поширювався скрізь,до того ж, амплітуда коливань була великою,тому звук був гучним.)

5 гейм –«Темна конячка»

Вчитель

Я хочу розказати вам одну історію, яка відбулася в одному художньому училищі . Викладач поставив студентам завдання виконати орнамент на піску , насипаному на пластинку . Один із студентів дуже швидко справився з поставленою задачею . Виявилося , що він закінчив 2 курси фізичного факультету одного зі столичних вузів . Як ви думаєте , як студент зумів за лічені хвилини виконати завдання?( Він взяв в сусідній аудиторії скрипку і провів смичком по пластинці. Безладно розсипаний пісок згрупувався у візерунок).

( Демонструється фільм «Фігури Хладні»)

V. Домашнє завдання

Знайти в інтернеті біографію Альберта Ейнштейна.

 1. Підсумок уроку .

Музика позитивно впливає на організм людини,тому я хочу ,щоб на закінчення нашого уроку ви послухали «Місячну сонату» Людвига Ван Бетховена.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку. Урок узагальнення та систематизації знань
Давним –давно, в якійсь країні мешкала Попелюшка. Жила вона разом з батьком та мачухою. Батько працював лісником. А мачуха сиділа...

Уроку. Дякую, сідайте. Презентація
Організаційний момент : Добрий день, всі готові до проведення уроку. Дякую, сідайте

Кз «Середня загальноосвітня школа №32» м. Дніпродзержинська Відкритий урок з фізики
На уроці ми підводимо підсумки знань з теми «Молекулярна фізика». Сьогодні змагаються дві команди. Фізики завжди були ліриками. А...

Урок узагальнення І систематизації знань
Навчальна: закріпити знання молекулярно кінетичних величин та процесів, узагальнити та систематизувати матеріал з першої частини...

Уроки узагальнення та систематизації знань 7 та 8 класах
В. О. Сухомлинського в навчально-виховний процес, прищеплювати учням уміння пояснювати фізичні явища та процеси через написання казок...

«зустріч любителів фізики»
Для проведення конкурсу формуються дві команди, в які входять представники з різних класів (з 8-х – 10-х), або з паралельних класів....

7 клас Контрольна робота. Фізика як природнича наука Варіант І
Б. занурити їх якнайбільше в мензурку; визначити їх об’єм І поділити на їхню кількість

Закон порушити ніхто не має права
Ведучий. Добрий день, шановні друзі! Щиро вітаємо вас у нашому детективному клубі. Сьогодні за звання «кращого детектива» змагатимуться...

Уроку І його мета записані на дошці
Враховуючи можливості І бажання учнів, вирішено узагальнення І систематизацію знань про­вести у груповій формі на бінарному уроці...

Фізичний квк з фізики для учнів І батьків
За місяць до змагання з учнів класу створити дві команди по 8 учнів у кожній. 2 запропонувати командамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
f.ocvita.com.ua
Головна сторінка