Пошук по сайту

Фізика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Хемттб

Хемттб

Сторінка1/2
  1   2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

( ХЕМТТБ )

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ФІЗИКА, АСТРОНОМІЯ»

(методична розробка для предмету «Фізика, астрономія»)


виконав: викладач

I кваліфікаційної

категорії

ЧИНОВАТА З.А.
2009 – 2010 навчальний рік

м. Харків

ЗМІСТ

I. ВСТУП. 3

 1. Інтелект. 3

 2. Вплив дидактичних ігор на розвиток інтелекту. 3

 3. Переваги інтелектуальних ігор. 3

II. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ. 4

 1. Літери. 4

 2. Фізичні тематичні терміни. 4

 3. Фізичний калейдоскоп. 5

 4. Як називається закон? 5

 5. Кросворди. 5

 6. Головоломки. 6

 7. Ребуси. 6

 8. Розробка таблиць та схем. 6

 9. Творчі та мистецькі завдання. 6

III. ПРИКЛАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР. 7

 1. Добери пару. 7

 2. Четвертий зайвий. 9

 3. Перекладач. 10

 4. Відгадайка. 10

 5. А + В = С. 12

 6. Фізичні терміни (головоломки). 12

 7. Вірші про фізику. 13

IV. ЗАКЛЮЧЕННЯ. 14

V. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ. 15

ВСТУП

ІНТЕЛЕКТ

Відомий американський вчений Девід Векслер, який у 1939 році створив першу школу інтелекту для дорослих, вважав, що інтелект – це глобальна здатність розумно діяти, раціонально мислити та вміти зарадити собі за будь-яких життєвих обставин. За даними школи відомого швейцарського психолога Ж.Піаже інтелектуальний розвиток людського індивіда до 6 років здійснюється більше, ніж на третину, до 8 років – наполовину і до 12 років – на 3/4. Тому задача викладача – стимулювати розвиток останньої чверті інтелектуального багажу студента. Найкраще це можна зробити за допомогою інтелектуальних ігор.

ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ

Гра – одна з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини. Разом з працею, навчанням, мистецтвом, спортом вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості. Для педагога вона стає інструментом виховання, що дає змогу повністю враховувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, творчості та умови для саморозвитку.

Яскравим прикладом ігрової позиції вчителя є діяльність А. С. Макаренка, який писав: “Є ще один важливий метод – гра… Треба зазначити, що між грою і роботою немає такої великої різниці, як дехто думає… В кожній гарній грі є насамперед робоче зусилля та зусилля думки… Дехто гадає, що робота відрізняється від гри тим, що в роботі є відповідальність, а в грі її немає. Це неправильно: у грі є така ж велика відповідальність, як і в роботі, - звичайно, у грі гарній, правильній…”

Грати потрібно усім: дошкільнятам і школярам, студентам, вченим, фахівцям і пенсіонерам. Гра впливає на онтогенез людини, і на еволюцію її свідомості. Тому грати треба в усіх навчальних закладах. і, взагалі, будь-де.

ПЕРЕВАГИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР

Інтелектуальні ігри добрі тим, що більшість гравців, навіть, не замислюючись над наслідками, розвивають в собі не тільки пам'ять, стійку увагу, уважність, спостережливість; образне, логічне, психологічне, творче і філософське мислення, швидкість мислення; а також терпіння, упевненість, витримку, толерантність та інші особистісно-характерологічні якості. Гравець кожного разу, занурюючись на велику глибину аналізу ситуації, сподівається знайти там “бурштин” , “золото” і “алмази”. А, головне, що все це відбувається на позитивному емоційному фоні, в стані невимушеної імпровізації, багато разів доводячи гравця до інсайту, внутрішнього осяяння, без якого немає розвитку особистості.

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ

Фізика потребує рівноваги між інтелектом та уявою, розрахунком та допитливістю, відомим та загадковим. Фізика проникає всередину атома та вдалечінь до зірок. Історія фізики – це творіння гармонії між мудрістю та здивуванням.

Тому надзвичайно важливим моментом є організація позанавчальної роботи з предмету: проведення фізичних вечорів, фізичних КВК, різноманітних інтелектуальних ігор, конкурсів, вікторин.
Творча діяльність студента-першокурсника протікає по-різному. В ті моменти, коли його мозок добре відображає все те, що відбувається в аудиторії, він уважно працює, аналізує разом з викладачем явища природи, прислухається до висновків, думає над ними, намагається запам’ятати найбільш точні означення, закони. Але на жаль, така напружена робота під силу не всім студентам, тому що в більшості студентів-першокурсників переважає мимовільна увага, якої недостатньо для активного сприйняття фізики. Серед багатьох засобів, які сприяють розвитку у студентів творчого інтересу та активності на заняттях з фізики можна виділити природний потяг до гри.

Важливою є психологічна підготовка студентів до гри. Завчасне повідомлення про проведення гри стимулює їх до участі в ній, викликає інтерес, спонукає до обдумування заходів, які сприяли б успіху. У результаті поглиблюються конкретні знання студентів, інтегруються зі знаннями з інших дисциплін, формується цілісна система знань. Отже, головним завданням проведення дидактичних ігор є залучення студентів до активної пошуково-творчої діяльності, мобілізація їх творчого потенціалу. Необхідно так організувати навчальний процес, щоб вони засвоїли суть предмета, його логіку, відчули пізнання нового і цікавого. Академік А.М. Калмогоров говорив: “Звичайно, не кожне учень стає вченим. Але необхідно, щоб кожному була знайома радість творчого усвідомлення життя. ”

У виборі дидактичних ігор важливу роль відіграє віковий фактор. Якщо для учнів 7-8 класів характерними є уроки-змагання, уроки-естафети, уроки-подорожі, уроки-казки, театралізовані уроки, то для старшокласників та студентів-першокурсників ігри “дорослішають”. Тут переважають ділові, рольові ігри, які реалізуються через заняття-конференції, заняття-інтерв’ю, заняття-диспути, інтегровані заняття, заняття-суди, тощо. Під час ділових, рольових ігор усі студенти зайняті серйозною роботою, яка нагадує роботу дорослих. Досвід свідчить, що така робота подобається студентам: вона надає широкий простір для самовираження, є добрим засобом активного комплексного повторення вивченого матеріалу, удосконалює вміння студентів виступати перед товаришами та слухати їх.

ЛІТЕРИ

Є багато ігор в яких проявляться творчість студента. Наприклад, викладач пропонує студентам фізичний термін “динаміка”. З літер цього слова необхідно скласти інші фізичні терміни або такі, що можуть бути зв’язані з фізикою, не додаючи нових літер. Літери, які є в запропонованому слові можна використати один раз. Так, з літер слова “динаміка” можна скласти такі терміни: дина, динамік, аміак, камін, міна, анід, дим. Гру необхідно проводити з термінами, які погано запам’ятовуються та з літер яких можна скласти інші терміни.

ФІЗИЧНІ ТЕМАТИЧНІ ТЕРМІНИ

Студентам пропонується записати на аркушах паперу фізичні терміни, які використовуються в даній темі. Це можуть бути назви явищ, прізвища вчених, назва фізичних величин, одиниці їх вимірювання. Через певний час викладач припиняє записування слів і пропонує студентам зачитати слова. Перемагає той, хто називає останнє слово. Гру доцільно проводити для розминки, наприклад, перед тематичним оцінюванням.

ФІЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Для організації цієї гри можна викликати чотирьох студентів, яким пропонується на кожну літеру названого фізичного терміну придумати: одному – одиниці фізичних величин, другому – назви приладів, третьому – назви фізичних величин, четвертому – властивості. При цьому кожна літера названого слова повинна стати початковою літерою придуманих слів. Наприклад, користуючись літерами слова “атом” можна записати такі одиниці фізичних величин: Ампер, Тесла, Ом, метр. Другий студент може записати такі назви фізичних величин: амплітуда, температура, опір, маса. Третій студент, придумає такі властивості: анізотропія, текучість, магнетизм, обтічність. Четвертий - прилади: анероїд (барометр), термометр, омметр, математичний маятник. Звичайно можуть бути і інші слова.

ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЗАКОН?

Суть цієї гри полягає в тому, що один студент читає напам’ять якийсь фізичний закон, а другий, повторивши його, називає назву цього закону. Потім другий студент читає закон, а перший називає його. Наприклад, перший студент говорить: “ Сила індукційного струму пропорційна швидкості зміни магнітного потоку через поверхню, обмежену контуром. Другий студент називає його: закон електромагнітної індукції. Після цього цей же студент пропонує інший закон: “ Сила струму в замкненому колі дорівнює відношенню ЕРС джерела струму до повного опору кола. Перший студент називає його: закон Ома для повного кола. Цю гру можна використовувати при повторенні основних законів фізики.

КРОСВОРДИ

Кросворди – загальновідома для всіх гра, яка захоплює і приваблює в першу чергу тим, що кросворди цікаво складати. Тому зацікавити студентів фізичними кросвордами - це означає стимулювати їх ініціативу, навички самостійності в розв’язанні досить складних завдань, розвинути їх пізнавальні сили та творчі здібності. Робота з кросвордами допоможе виховати в студентів емоційне, зацікавлене становище до вивчення фізики. В процесі складання та розгадування кросвордів студенти не тільки повторюють те, що було засвоєно раніше, а й навчаються самостійно здобувати знання. Кросворд – це вузол найрізноманітніших знань, вузол який намагається розв’язати кожний. Так, викладач одержує додаткову можливість не тільки виявити недоліки в навчанні, а й запропонувати тому чи іншому студентові цікавий спосіб їх усунення.

При складанні кросвордів необхідно:

 • виписати терміни на дану тему і однині в названому відмінку;

 • вивчити, які терміни будуть взяті за основу;

 • накреслити малюнок сітки кросворду;

 • в кросворд можна включити прізвища вчених, фізичні величини, одиниці їх вимірювання, назви явищ, приладів;

 • не слід часто використовувати однорідні поняття.

Цікавими і важливими повинні стати терміни практичного застосування фізики. Вони дозволяють глибше ознайомити студентів з явищами та процесами, які не входять до програмного матеріалу, але можуть мати певне значення для розуміння даної теми, можуть використовуватися при подальшому вивченні фізики, або, навіть, на інших предметах. В аудиторії кросворди можна використовувати як елемент узагальнення, повторення, закріплення. Складання ж кросвордів – це виключно позанавчальна самостійна робота. Ця цікава і корисна робота повинна додатково оцінюватися викладачем.

ГОЛОВОЛОМКИ

Головоломки приваблюють студентів, які з цікавістю вивчають фізику, але не достатньо володіють механічною пам’яттю, і тому не приділяють уваги запам’ятовуванню одиниць вимірювання фізичних величин, прізвищ вчених-фізиків. Головоломки можуть бути і засобом активізації студента, вихованням у нього звички до самостійного мислення. Адже викладач може підібрати такі головоломки для студентів, неохочих до самостійних висловлювань, щоб поставити їх перед необхідністю подумати самим, поміркувати, щоб відшукати правильну відповідь. Якщо студент звертається до літератури, то тоді він усвідомлює необхідність знань принаймні для успішної гри, і, як наслідок, для успішного навчання. Отже, розгадування головоломок потребує певного удосконалення знань, зростання допитливості, руху і наполегливості. Головоломки можуть стати засобом виховання байдужих до вивчення фізики студентів. Для цього необхідно їх частіше застосовувати.

РЕБУСИ

Це відома гра, і використана в навчанні, вона приносить добрі результати. Студенти захоплюються розгадуванням та складанням ребусів на фізичну тематику. Працюючи з ребусами, вони привчаються зосереджувати увагу на навчальному матеріалі, виховують в собі посидющість, вчаться без втрат часу організовувати свою роботу, не відволікаючись сторонніми справами. Складання ребусів – це робота позанавчальна: домашня, самостійна, гурткова.

РОЗРОБКА ТАБЛИЦЬ СХЕМ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

Ця форма роботи дає змогу поповнювати навчальну базу кабінету новим роздатковим і наочним матеріалом, і головне, формує в студентів уміння виділяти найістотніші ознаки фактів та явищ, установлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами, що вивчаються, привести в систему свої знання з використання фізичних формул і понять. При цьому, незалежно від методичної мети, робота з виготовлення схем, таблиць вимагає активної розумової діяльності. Наприклад, під час вивчення газових законів студентам потрібно вивчити багато формул, означень, графіків. Їм важко розібратися, коли і яку формулу слід використати. Тому складання таблиці дасть змогу систематизувати ці знання. Подібна ситуація, але ще складніша, виникає під час вивчення електростатики та інших розділів фізики. Таблиці та схеми можуть бути різні за формою, обсягом, складністю, залежно від конкретної педагогічної ситуації. Їх можна пропонувати виконувати вдома чи безпосередньо на занятті.

Така форма роботи достатньо ефективна для студентів-першокурсників, оскільки розвиває в них аналітичне мислення, що дуже важливо та необхідно на даному етапі навчання. Обсяг навчального матеріалу значно збільшується у порівнянні із школою, плюс величезний потік навколишньої інформації: ЗМІ, Інтернет, додаткова та художня література. Задача студента – навчитися аналізувати всю інформацію, виділяти головне, систематизувати її для кращого усвідомлення.

ЗАСТОСУВАННЯ ТВОРЧИХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ЗАВДАНЬ

Студентам пропонується запитання типу: “Що сталося б, якби зникла дифузія?”, “Що було б, якби зникло тертя?” Вони можуть самі підібрати такі запитання, ставити їх товаришам, обговорювати, відстоювати свою позицію, використовуючи знання з фізики. Можна запропонувати складання віршів, фантастичних оповідань, творів з використанням фізичних знань, тощо.

ПРИКЛАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР

«ДОБЕРИ ПАРУ»

Це творчі інтелектуальні завдання: підібрати відповідне слово з правого списку до слова з лівого списку, щоб одержати стійке словосполучення. Час виконання завдання 5-10 хвилин, в залежності від складності.

ВИНАХОДИ

 1. Архімед

 1. Х-промені

 1. Кюрі

 1. телефон

 1. Менделєєв

 1. Телескоп

 1. Попов

 1. Парова машина

 1. Рентген

 1. Важель

 1. Корольов

 1. Акваланг

 1. Галілей

 1. Радіоактивність

 1. Кусто

 1. Періодична таблиця

 1. Белл

 1. Космічний корабель

 1. Ватт

 1. Радіо

Відповіді: 1-5, 2-7, 3-8, 4-10, 5-1, 6-9, 7-3, 8-6, 9-2, 10-4.
ФІЗИЧНІ ТЕРМІНИ

 1. азбука

 1. Авогадро

 1. камера

 1. Рентген

 1. ефект

 1. Гейгер

 1. свіча

 1. Паулі

 1. пустота

 1. Морзе

 1. закон

 1. Кулон

 1. число

 1. Карно

 1. гіперболоїд

 1. Юнг

 1. постулати

 1. Вільсон

 1. кільця

 1. Кельвін

 1. лічильник

 1. Торрічеллі

 1. струми

 1. Ліссажу

 1. цикл

 1. Фуко

 1. принцип

 1. Броун

 1. вібратор

 1. Яблочков

 1. шкала

 1. Гарін

 1. рух

 1. Бор

 1. фігури

 1. Доплер

 1. модуль

 1. Герц

 1. промені

 1. Ньютон

А
Відповіді: 1-5, 2-9, 3-18, 4-15, 5-11, 6-6, 7-1, 8-16, 9-17, 10-20, 11-3, 12-13, 13-7, 14-4, 15-19, 16-10, 17-14, 18-12, 19-8, 20-2.

 1. постійний

 1. контур

 1. плавкий

 1. ефект

 1. гальванічний

 1. магніт

 1. гідравлічний

 1. вітер

 1. ядерний

 1. прес

 1. коливальний

 1. діод

 1. тунельний

 1. манометр

 1. сонячний

 1. реактор

 1. напівпровідниковий

 1. елемент

 1. рідинний

 1. запобіжник

Б
Відповіді: 1-3, 2-10, 3-9, 4-5, 5-8, 6-1, 7-2, 8-4, 9-6, 10-7.

В

 1. ударна

 1. діра

 1. критична

 1. точка

 1. іонна

 1. проникність

 1. чорна

 1. дуга

 1. питома

 1. температура

 1. матеріальна

 1. поверхня

 1. магнітна

 1. турбіна

 1. електрична

 1. теплоємність

 1. парова

 1. хвиля

 1. вільна

 1. решіткаВідповіді: 1-9, 2-5, 3-10, 4-1, 5-8, 6-2, 7-3, 8-4, 9-7, 10-6.

 1. лінійне

 1. поле

 1. гравітаційне

 1. паливо

 1. теплова

 1. решітка

 1. парціальний

 1. випромінювання

 1. ядерне

 1. розширення

 1. потенційна

 1. рух

 1. дифракційна

 1. напруга

 1. інфрачервоне

 1. тиск

 1. механічна

 1. енергія

 1. поступальний

 1. рівновага

Г
Відповіді: 1-5, 2-1, 3-10, 4-8, 5-2, 6-9, 7-3, 8-4, 9-7, 10-6.


 1. Яблочкова

 1. число

 1. Карно

 1. сила

 1. Авогадро

 1. частинка

 1. Гіббса

 1. пустота

 1. Архімеда

 1. цикл

 1. Броунівська

 1. модуль

 1. Ейнштейна

 1. рівняння

 1. Юнга

 1. свіча

 1. Шарля

 1. закон

 1. Торрічелева

 1. розподіл

Д
Відповіді: 1-8, 2-5, 3-1, 4-10, 5-2, 6-3, 7-7, 8-6, 9-9, 10-4.


ВЧЕНІ ТА ІНЖЕНЕРИ

 1. Михайло Васильович

 1. Ціолковський

 1. Олександр Степанович

 1. Курчатов

 1. Ігор Васильович

 1. Сахаров

 1. Микола Єгорович

 1. Ландау

 1. Костянтин Едуардович

 1. Ломоносов

 1. Сергій Павлович

 1. Попов

 1. Євген Оскарович

 1. Менделєєв

 1. Андрій Дмитрович

 1. Жуковський

 1. Дмитро Іванович

 1. Корольов

 1. Лев Давидович

 1. ПатонВідповіді: 1-5, 2-6, 3-2, 4-8, 5-1, 6-9, 7-10, 8-3, 9-7, 10-4.

АСОЦІАЦІЇ

 1. механіка

 1. Максвелл

 1. кристалографія

 1. Ейнштейн

 1. електродинаміка

 1. Федоров

 1. оптика

 1. Ціолковський

 1. квантова механіка

 1. Бернуллі

 1. гідростатика

 1. Бор

 1. авіація

 1. Гюйгенс

 1. теорія відносності

 1. Ньютон

 1. електростатика

 1. Жуковський

 1. космонавтика

 1. Кулон
  1   2

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
f.ocvita.com.ua
Головна сторінка