Пошук по сайту

Фізика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи з педагогічними працівниками за 201 4- 201 5 навчальний рік та завдання на 201 5- 201 6 навчальний рік

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи з педагогічними працівниками за 201 4- 201 5 навчальний рік та завдання на 201 5- 201 6 навчальний рік

Сторінка1/4
  1   2   3   4
АНАЛІЗ

діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи

з педагогічними працівниками за 2014-2015 навчальний рік та завдання на 2015-2016 навчальний рік
Розділ І Організація методичної роботи в навчальних закладах

Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року серед актуальних проблем визначає: «вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи освіти».

Суспільству в цьому контексті потрібні вчителі, які б сприйняли ринкові умови, адаптувалися до них і працювали на рівні вимог часу, забезпечуючи якість освіти. Саме тому районний методичний кабінет організував методичну роботу з керівниками шкіл, дошкільних, позашкільних закладів району, районних, міжшкільних, шкільних методичних об’єднань, творчих груп так, щоб привернути увагу до проблем учителів, підвищення їх фахової майстерності, загальної культури, вивчення і використання в практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду.

Освітяни району працювали та завершили роботу над поблемою «Формування інноваційної культури педагогічних кадрів відповідно до завдань модернізації освіти». Вся діяльність була спрямована на запровадження науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в контексті впровадження Базового компоненту дошкільної освіти, в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Методична робота проводилася на основі систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховувались інтереси і запити різних категорій педагогів та була спрямова на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього забезпечення освітнього процесу.

Структура методичної роботи, яка склалася в районі, задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня, про що свідчать результати онлайнового опитування керівників закладів освіти та методичного активу, різних категорій педагогічних працівників. 57% опитаних відзначають високий рівень організації методичної роботи з педагогічними кадрами, 43% - достатній.

Впродовж 2013-2014 р. підвищення кваліфікації в КОІППО пройшло 74 педагогічних працівників району. Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА від 08.12.2014 року № 471 методисти методичного кабінету та педагоги загальноосвітніх навчальних закладів були учасниками обласних заходів, зокрема: семінарів, конференцій, творчих лабораторій з таких проблем:

 • Науково- практичний семінар «Методичний супровід діяльності районного та шкільного товариства» (Методист РМК Маховська І.Г.);

 • Постійно діючий семінар «Модернізація управлінської діяльності керівника освітньої установи в умовах розвитку освіти» (Завідувач РМК Дьякова О.С.);

 • Обласна науково-методична конференція «Використання потенціалу методичних формувань учителів предметів гуманітарно-естетичного циклу в системі неперервної освіти» (Завідувач РМК Дьякова О.С., голова РМО вчителів української мови та літератури Устименко Т.М., голова РМО вчителів світової літератури Лепська Л.Г.);

 • Постійно діючий семінар-практикум «Методичні особливості роботи вчителя математикизі здібними та обдарованими учнями» (голова РМО вчителів метематики Сокуренко Л.П.);

 • Семінар «Науково-методична підготовка методистів з питань організації та проведення моніторингових досліджень якостіосвіти» (Методист РМК Бочарова Н.П.);

 • Міжвузівська науково-практична конференція «Еколого-географічні та еколого-просвітницькі аспекти діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу в закладах освіти» (Методист РМК Лазаревич Т.О.);

 • Семінар «Формування предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання навчальних предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» (Методист РМК Крайносвіт О.В., вчителі фізичної культури Литвиненко І.М., Денисенко Б.Б.);

 • Інструктивно-методичний семінар «Особливості вивчення світової літератури та російської мовина сучасному етапі розвитку гуманітарної освіти» (Завідувач РМК Дьякова О.С.);

 • Інтернет-конференція «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області» напрямок «Шляхи ефективного впровадження проектних технологій» (Вчитель Любезна І.В.);

 • Науково-практичний семінар «Впровадження європейських стандартів превентивної освіти «Школа дружня до дитини»» (методист РМК Крайносвіт О.В., вчитель Палярус А.С.);

 • Семінар «Підготовка вчителів фізики до реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в основній школі» (методист РМК Рябчун Н.І);

 • Семінар «Розвиток ключових і предметних компетентностей молодших школярів у процесі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» (Завідувач РМК Дьякова О.С.);

 • Семінар «Сучасні тенденції розвитку та виховання дітей дошкільного віку в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти» (Методист РМК Воловик В.І.);

 • Постійно-діючий семінар «Науково-методичний супровід діяльності бібліотекарів навчальних закладів у контексті розширення інформаційно-освітнього простору користувача» (Методист РМК Рябчун Н.І.);

 • Семінар «Роль, місце та основні функції працівників психологічної служби в організації навчально-виховного процесу» ( Методист РМК Воловик В.І.);

 • Семінар «Упровадження елементів сучасних педагогічних технологій навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти» (Завідувач РМК Дьякова О.С.);

 • Постійно-діючий семінар «Розвиток виховного середовища регіону в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості» (Методист РМК Маховська І.Г.).

 • Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція Андрагогічні засади післядипломної освіти» (Методист РМК Лазаревич Т.О.);

 • Інтернет-конференція« ХІ Хмурівські методичні читання» (Методист РМК Бочарова Н.П.).

У 2014-2015 н.р. функціонували 27 районних методичних об’єднань учителів-предметників;

6 постійно діючих семінарів-практикумів: для директорів шкіл з проблеми «Формування управлінських компетентностей в організації навчально-виховного процесу. Роль директора школи в інформаційно-аналітичному забезпеченні навчально-виховного процесу» (керівник - Сачевська Л. Р., начальник відділу освіти);

для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми «Організаційно-педагогічна діяльність щодо впровадження наукових ідей та педагогічних теорій у практику роботи навчального закладу» (керівник - Дьякова О. С., завідувач РМК);

для заступників директорів шкіл з виховної роботи та педагогів-організаторів з проблеми «Створення виховного простору, як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання» (керівник – Маховська І. Г., методист РМК);

для відповідальних за проведення ЗНО та моніторингових досліджень з проблеми «Моніторинг якості освіти та контроль за реалізацією освітніх завдань» (керівник – Бочарова Н.П., методист РМК);

для шкільних бібліотекарів з проблеми "Інноваційні технології в роботі шкільного бібліотекаря" (керівник – Рябчун Н.І., методист РМК);

для завідуючих дошкільними навчальними закладами з проблеми «Наступність в роботі дошкільного навчального закладу та школи» (керівник - Воловик В. І., методист РМК);

5 шкіл педагогічного досвіду з проблеми «Розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства» (керівник Дикий І.Ф., вчитель історії та правознавства В.Андрусівської ЗШ І-ІІІ ст.);

- з проблеми «Мотиваційний та диференційований підхід на уроках фізичної культури» (керівник Литвиненко І. М., вчитель фізичної культури Подорожненської ЗШ І-ІІІ ст. );

- з проблеми «Робота вчителя над формуванням образного мислення» (керівник Дементій М. В., вчитель початкових класів Глинської ЗШ І-ІІІ ст);

- з проблеми «Уроки української мови: традиції й інновації» (керівник Шулешко Г. П., вчитель української мови та літератури Григорівської ЗШ І-ІІІ ст.);

- з проблеми «Методика викладання англійської мови у початкових класах» (керівник Вищепан Т. І., вчитель англійської мови В.Андрусівської ЗШ І-ІІІ ст. );

10 районних творчих груп вчителів іноземної мови з проблеми«Формування комунікативної компетенції та наповнення європейським змістом підходу до вивчення англійської мови» (керівник - Любезна І.В., вчитель вищої категорії, Глинська ЗШ І-ІІІ ст.);

- вчителів початкових класів з проблеми «Використання інноваційних та інтерактивних методів навчання на уроках в початкових класах» (керівник –Нігревська Т.І. вчитель першої категорії, Великоандрусівська ЗШ І-ІІІ ст.);

- вчителів основ здоров’я з проблеми «Шляхи підвищення ефективності уроку, як основної форми навчально-виховного процесу» (керівник - Ластабеженко О.А. вчитель вищої категорії, Микільська ЗШ І-ІІІ ст.);

- вчителів географії з проблеми « Вивчення унікальних пам’яток природи Світловодщини» (керівник – Немазаний С.О, вчитель географії Глинської ЗШ І-ІІІ ст.);

- вчителів біологіїз проблеми «Вивчення першоцвітів Світловодщини» (керівник – Когдась А.С., вчитель біології та хімії Подорожненської ЗШ І-ІІІ ст.);

- вчителів інформатики з проблеми «Методологічні аспекти використання проектної діяльності учнів на уроках інформатики» (керівник - Цурупа О. В., вчитель вищої категорії, Григорівська ЗШ І-ІІІ ст.);

- вчителів української мови та літератури з проблеми «Використання методу проектів на уроках мови та літератури» (керівник - Жуікова Н.О., вчитель вищої категорії, Микільська ЗШ І-ІІІ ст.);

- вчителів трудового навчання з проблеми «Застосування методу проектів у творчій діяльності учнів» (керівник - Шерстюк В.В., вчитель І категорії, Подорожненська ЗШ І-ІІІ ст.);

Вчителів з історії та правознавства з проблеми «Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії» (керівник – Мірошник Н.П., вчитель вищої категорії, «Старший вчитель» Глинська ЗШІ-ІІІ );

- вчителів художньої культури з проблеми «Розвиток художніх здібностей школярів у процесі викладання предмета «Художня культура» (керівник - Падалиця Т.Д., вчитель І категорії, Григорівська ЗШ І-ІІІ ст.).

«Майстер-клас» при вчителеві хімії та біології Федірківського НВК Хоменко Н.Г.,з проблеми: «Удосконалення уроків природничого циклу на основі впровадження особистісно-орієнтованого навчання»;

Консультпункт «Школа молодого вчителя» при Жуіковій Н.О., вчителеві української мови та літератури Микільської ЗШ І-ІІІ ступенів з проблеми: «Шляхи піднесення ефективності уроку в контексті удосконалених програм», для шкільних бібліотекарів при Гарасько Н.І., вчителеві української мови та літератури Миронівської ЗШ І-ІІ ступенів з проблеми: «Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів».

Школах підвищення педагогічного досвіду. При Дикому І.Ф., вчителеві історії та правознавства В.Андрусівської ЗШ І-ІІІ ст. з проблеми: «Розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства».

При Дементій М.В., вчителеві початкових класів Глинської ЗШ І-ІІІ ст. з проблеми: «Робота вчителя над формуванням образного мислення».

При Шулешко Г.П., вчителеві української мови та літератури Григорівської ЗШ І-ІІІ ст. з проблеми: «Уроки української мови: традиції й інновації».

При Вищепан Т.І., вчителеві англійської мови В.Андрусівської ЗШ І-ІІІ ст. з проблеми: «Методика викладання англійської мови у початкових класах»; консультпункти, Школа молодого вчителя «Надія»;

В ході 2014-2015 н.р. районним методичним кабінетом відвідано 67 відкритих уроків та позакласних заходів, 4 відкритих заняття у ДНЗ, проведено 82 районні семінари, учасниками яких були різні кетегорії педагогічних працівників закладів освіти та дошкільних навчальних закладів. Аналіз участі їх у методичних заходах дає підставу для висновків, що найактивнішими учасниками були педагоги Глинської, Подорожненської, Микільської, В.Андрусівської, Миронівської загальноосвітніх шкіл та Григорівського ДНЗ. При організації методичної роботи, з метою удосконалення теоритичних знань, проводилися інструктивно-методичні наради директорів і заступників директорів з навчально-виховної роботи, завідувачів ДНЗ.

З метою узагальнення та поширення кращого досвіду методичної та управлінської діяльності були створено сайт завідувача методичним кабінетом, 3 сайти методистів методичного кабінету, 3 блоги методистів, 3 сайти вчителів природничого циклу, 13 персональних сайтів керівників навчальних закладів, 37 сайтів та блогів вчителів, створено акаунти всіх вчителів району. У 29 педагогів є сертифікована друкована продукція у різноманітних педагогічних виданнях.

Щороку з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти, та підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, активізації всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади і турніри. У 2014-2015 н.р. із 445 учнів у ІІ, районному, етапі олімпіад брали участь 418 учнів. За кількістю отриманих дипломів І-ІІІ ступенів з різних предметів серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів перше місце (18) посіла Глинська ЗШ (директор Мельник О.В.), друге (17) Подорожненська ЗШ (директор Ковальов Г.В.), третє (16) Микільська ЗШ (директор Том’єва В.В.). Серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів місця розподілено так: перше місце (9) Миронівська ЗШ (директор Сачевська Л.Ю.), друге (4) Іванівська ЗШ (директор Жаленко В.М.), третє (3) Великоскельовська ЗШ (директор Швець Р.О.). Всього 106 учнів-переможців маємо у 2014-2015 н.р. Малоактивними були учні Федірківського НВК (директор Хоменко М.І.), Григорівської ЗШ (директор Яровий С.М), Захарівської ЗШ (директор Вишнивенко В.М.). 36 учнів захищали честь району на ІІІ, обласному етапі олімпіади і тільки один учень, Комаров Михайло (В.Андрусівська ЗШ І-ІІІ ст. вчитель Дикий І.Ф), виборов ІІ місце на олімпіаді з історії.

У конкурсі «Учитель року 2015» на обласному етапі від нашого району взяли участь у номінаціях «Українська мова та література», «Хімія», «Правознавство»: вчитель української мови і літератури Миронівської ЗШ І-ІІ ст. Гарасько Н.І, вчитель хімії Озерського НВК Палярус А.С, вчитель історії і правознавства Дикий І.Ф., де набули величезного досвіду і ділилися ним на районних методичних заходах, а також стали прикладом для всіх освітян району.

Всі освітні установи брали активну участь у заочних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Патріот», «Грінвіч», «Соняшник», «Бобер», «Лелека», «Геліантус» і отримали дипломи різного ступеня. А також брали участь у ІІ (районному) мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка у 2014-2015 н.р. і переможці Комаров Михайло (11 кл. В Андрусівська ЗШ ), Попова Анастасія (10 кл. Микільська ЗШ), Дементій Ольга (7 кл. Глинська ЗШ ) брали участь у обласному етапі. У конкурсі з української мови ім. П.Яцика п’ятеро учнів району змагалися на обласному рівні і переможницею ІІІ етапу стала учениця 5 класу В. Андрусівської ЗШ Зубенко Юлія.

Переможці районного етапу Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», присвяченого 85-річчю від дня народження Л.Костенко брали участь в обласному етапі. Для лауреатів важливо було, готуючись до нього, формувати свої вміння і навички літературної та дослідницької діяльності.

У обласному конкурсі учнівської творчості, присвяченого 100-річчю від дня народження нашого земляка, новатора сільськогосподарського виробництва, двічі Героя Соціалістичної Праці Гіталова Олександра Васильовича у номінації “Дума про хліб”- для учнів 10-11-х класів переміг учень 11 кл. В.Андрусівської ЗШ І-ІІІ ст. Комаров Михайло зайнявши друге місце.

Вчителі гуманітарно-естетичного циклу брали участь в районному етапі конкурсу творчих розробок методичних формувань переможцями стали: творча група В.Андрусівської ЗШ «Методична скарбничка»; творча група Глинської ЗШ «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження методу проектів»;творчий проект вчителів предметників гуманітарно-естетичного циклу «Чорні жнива скорботи…» (за документальними матеріалами голодомору 1933р. Світловодського району). Лауреатом обласного етапу стала творча група вчителів української мови з презентацією робити «Письменники рідного краю».

Велика увага в школах приділяється створенню оптимальних умов для роботи та адаптації молодих спеціалістів. З метою набуття ними необхідних практичних і організаційних навичок для виконання своїх функціональних обов’язків, вивчення специфіки своєї роботи, в школах проводиться стажування молодих спеціалістів. За ними закріплюються наставники із числа висококваліфікованих вчителів. Найкраще організована робота з даного питання у Подорожненській та Григорівській загальноосвітніх школах.

Молоді спеціалісти також є активними учасниками школи молодого вчителя «Надія» при районному методичному кабінеті (керівник Рябчун Н.І.). Протягом навчального року проведені засідання на базі Микільської, Глинської загальноосвітніх шкіл та Озерського НВК.

В рамах Тижня молодого вчителя на базі Озерського НВК проведено конкурс « Містер та Міс освіта», всього 8 учасників. Молодь мала змогу поділитися своїми напрацюваннями за навчальний рік. За рішенням журі переможцями районного конкурсу стали: Бабенко Світлана Іванівна, вчитель математики Великоандрусівської школи та Чулак Руслан Володимирович, вчитель трудового навчання Григорівської школи. Світлана Іванівна взяла участь у обласному конкурсі та виборола перемогу в номінації « Міс ерудиція».

На закінчення 2014-2015 навчального року до роботи в закладах освіти району, разом з сумісниками, було залучено 191 вчитель ( кількість від потреби 96%), 4 вихователі, 1 практичний психолог, 1 педагог організатор та 4 бібліотекарі. З числа вчителів - 16 молодих спеціалістів ( стаж роботи до 3-х років) та 26 пенсіонерів.

Проаналізувавши склад педагогічних працівників за віком, маємо такий розподіл: педагогів

до 30 років – 36 осіб (19 %);

від 31 до 40 років - 19 осіб (10 %);

від 41 до 50 років – 70 осіб (37 %)

від 51 до 60 – 53 осіб (28 %);

понад 60 років - 13 осіб (6 %).

Середній вік учителів по району становить 41-50 років, керівників закладів освіти - 58 років.

Мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» - 169 осіб, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - 7 осіб, освітньо -кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - 15 осіб, з них без педагогічної освіти працює 3 особи. Найбільша кількість педпрацівників з освітньо-кваліфікаційним рівнем « молодший спеціаліст» у Іванівській ЗШ - 3 вчителі та Федірківському НВК – 2 вчителі та 2 вихователі ( відповідно 21% та 22% від загальної кількості педпрацівників).

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають – 55 вчителів (у порівнянні з початком навчального року збільшилося на 4 особи), «спеціаліст II категорії» - 10 (у порівнянні з початком навчального року зменшилося на 3 особи),«спеціаліст I категорії» - 37, «спеціаліст вищої категорії» - 89 (у порівнянні з початком навчального року зменшилося на 5 осіб).

Якісний склад педпрацівників – це найбільша кількість тих, хто має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», працює в Подорожненській ЗШ –12 з 17 (71%), Глинській ЗШ -14 осіб із 20 (70%), Великоандрусівській ЗШ 11 із 18 ( 61%) та Микільській ЗШ - 11 із 20 ( 55%). Найнижчий якісний склад - педпрацівники з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» в Іванівській ЗШ – 1 з 14 (7%), Озерському НВК – 3 з 17 (18%) та Федірківському НВК - 4 з 15 ( 27%).

Педагогічні звання «старший учитель» мають 57 педпрацівників ( у порівнянні з початком навчального року збільшилося на 4 особи) та

«вчитель - методист» - 5 педагогів. Найбільше вчителів, які мають педагогічне звання «старший учитель» у Глинській ЗШ - 13 вчителів, Подорожненській ЗШ – 9 педагогів та Микільській ЗШ 7 педагогів.

Педагогічне звання « вчитель - методист» мають: В.Андрусівська, Глинська, Григорівська, Микільська загальноосвітні школи та Федірківський навчально-виховний комплекс по 1 вчителю.

Відділ освіти здійснює роботу з педагогічними кадрами та особами зарахованими до кадрового резерву, відповідно до щорічного плану роботи згідно вимог департаменту освіти Кіровоградської облдержадміністрації, спрямовану на удосконалення системи роботи з кадрами, поліпшення якісного складу педагогічних працівників, підготовку дієвого кадрового резерву. Створено систему перспективного моніторингу розстановки та кадрового забезпечення закладів освіти, реалізації творчого потенціалу кожного педагога.

Основним завданням відділу освіти є формування якісного керівного та педагогічного складу навчальних закладів району. Для цього, проводиться аналіз чисельності і якісного складу педагогічних працівників; підготовки, перепідготовка, підвищення кваліфікації, навчання; здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення.

Успіх роботи колективу залежить в основному від керівника закладу. У районі склався стабільний склад керівних кадрів. Але життя вносить свої корективи. Тому на даний час до кадрового резерву зараховано 12 осіб на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу та 15 на посаду заступника директора. Навчання кадрового резерву проводиться з використанням різних форм занять ( лекторії, ділова гра, робота в групах). За час навчання слухачі вивчають нормативно – правові документи, що рекламують діяльність закладів освіти, підвищують рівень психолого-педагогічної культури, розвивають педагогічні здібності. Робота по навчанню кадрового резерву ведеться із залученням до участі в ній методистів районного методичного кабінету, практичного психолога.

З даною категорією працівників проводиться робота з підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності.

Як результат, з 01 вересня 2014 року з резерву керівних кадрів призначено заступника з навчально-виховної роботи Великоандрусівської ЗШ І-ІІІ ст. Солоній А.М. та Григорівської загальноосвітньої школи I-III ст. Падалиця Т.Д.

Цілий ряд заходів, які проведено відділом освіти та методичним кабінетом спрямовані на удосконалення системи роботи з кадрами, поліпшення якісного складу педагогічних працівників та оцінювання діяльності роботи педагогічних працівників. Ключовими з них є атестація. На засіданні районної атестаційної комісії 02 квітня 2015 року пройшли атестацію 23 педагогічних працівники та 8 керівників закладів. Результати атестації свідчать: підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 19 осіб, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4 особам.

Атестаційна комісія при відділу освіти присвоїла педагогічне звання «старший учитель» - 4 педагогам та відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 11 педагогів, «вчитель методист» - 1 особа.

Протягом атестаційного періоду в закладах освіти, проведено творчі звіти, виставки творчих досягнень вчителів, Тижні атестації та інше. Вчителі виступали на педрадах та засіданнях шкільних та районних МО з питань впровадження власного досвіду роботи, використовуючи при цьому інтерактивні форми і методи ( комп’ютерну презентацію, друковану продукцію).

Методистами районного методичного кабінету відділу освіти вивчено та узагальнено досвід роботи:

1) Рябчун Н.І. – Постики Віктора Васильовича, вчителя фізики Глинської зш І-ІІІ ступенів, якому присвоєно педагогічне звання « старший учитель» ;

2) Лазаревич Т. О. – Хоменко Наталії Григорівни, вчителя хімії Федірківського НВК, якій підтверджено педагогічне звання « вчитель-методист»;

3) Маховська І. Г. – Косенко Людмили Володимирівни, заступника директора з виховної роботи Подорожненської зш І-ІІІ ступенів.

Протягом 2014-2015 навчального року шкільні бібліотеки здійснювали інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення бібліотечної культури школярів засобами системи бібліотечно-бібліографічних уроків, оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами, зміцнення та розширення книжкового фонду, робота з його збереження.

Всі свої здобутки та досвід бібліотекарі представляли не лише на засіданнях МО, а й на сторінках «Шкільної бібліотеки» загальноосвітніх навчальних закладів Світловодського району. Бібліотекарі брали участь у конкурсах, конференціях районного та обласного рівнів.

Так, в районному фестивалі педагогічних ідей, що проходив згідно плану відділу освіти, в номінації «Бібліотечні технології» перемогла бібліотекар Глинської ЗШ Войнова Світлана Іванівна. Вона гідно представила 26 березня 2015 р. опис своєї бібліотечної діяльності у вигляді мультимедійної презентації "Використання інноваційних технологій у шкільній бібліотеці" на підсумковому етапі фестивалю, за що була нагороджена Грамотою відділу освіти Світловодської райдержадміністрації.

Шкільний бібліотекар Миронівської загальноосвітньої школи Гарасько Наталія Іванівна 5 березня 2015 р. взяла участь у засіданні обласної творчої лабораторії шкільних бібліотекарів на тему «Професійність та творчість – запорука успіху бібліотечної справи: досвід роботи переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», про що засвідчує сертифікат комунального закладу «КОІППО імені В.О.Сухомлинського». Матеріали бібліотекаря – лауреата конкурсу «Шкільна бібліотека» - розміщено на сайті КОІППО.

Вся робота учасників навчально-виховного процесу, як я вже зазначила, спрямована на якість освіти, що визначається сукупністю показників, які характеризують основні аспекти освітнього процесу серед яких чинне місце займає ЗНО.

Важливим елементом діяльності є одержання об’єктивної інформації про стан рівня навченості учнів навчальних закладів району засобом проведення моніторингових досліджень якості освіти. Моніторингові дослідження проводилися з метою вивчення досягнутого рівня засвоєння змісту освіти, виявлення чинників, що впливають на її якість та визначенням динаміки змін, які відбулися у системі освіти району щодо забезпечення наступності викладання предметів.

При проведенні аналізу результатів в першу чергу ставилися завдання виявити позитивні та негативні тенденції в засвоєнні змісту освіти, в тому числі й ті, які виникають при переході з початкової до середньої та старшої ланки. З метою якісної організації процедури дослідження, отримання об’єктивних результатів були проведені «круглі столи», наради, методичні об’єднання за участю керівників РМО, вчителів з базових дисциплін, заступників директорів з навчально - виховної роботи на яких обговорювалися питання, пов’язані з організацією та проведенням моніторингових досліджень, що є однією з передумов підвищення якості освіти.
Але загальним недоліком матеріалів є те, що за підсумками моніторингу в закладах передбачена корекційна робота, методичні та управлінські заходи лише на рівні вчителя, класного керівника, керівника шкільного МО. В кращому випадку – пропонується заслухати повідомлення про результати моніторингу у навчальному закладі на нараді при директорі. Заходи, управлінські дії щодо забезпечення наступності між початковою, середньою та старшою ланкою не передбачені жодним документом.

Згідно рекомендацій МОН України щодо питань моніторингу якості загальної середньої освіти було проведено моніторинг навчання учнів у початковій та основній школі.

Результати участі в етапах Всеукраїнського, регіонального дослідженнях показали, що рівень навчальних досягнень учнів в цілому відповідає критеріям оцінювання, вимогам програм з предметів з яких проводились дослідження. Оцінки отримані учнями під час моніторингу, підтвердили рівень навчальних досягнень визначений під час семестрового, річного оцінювання та ДПА.

Результати ДПА показали що більшість учнів 4-х класів засвоїли матеріал на високому та достатньому рівні. Такі результати було досягнуто завдяки врахуванню індивідуальних якостей кожної особистості, доцільного використання інтерактивних методів навчання, кропіткої щоденної роботи по формуванню вмінь та навичок.

Аналіз результатів навчальних досягнень свідчить про те, що більшість учнів 9-10 класів показують результати достатнього та середнього рівнів.

Вся робота учасників навчально-виховного процесу, як я вже зазначила, спрямована на якість освіти, що визначається сукупністю показників, які характеризують основні аспекти освітнього процесу серед яких чинне місце займає ЗНО.

Готуючись до ЗНО відповідальними особами було проведено велику роботу щодо роз’яснення прав та обов’язків осіб які проходять ЗНО. Вчителі предметники ретельно працювали з учнями над формами та змістом тестових завдань минулих років, проводили заняття з випускниками шкіл щодо набуття спеціальних умінь оволодіння особливостями роботи з тестовими зошитами, інструкціями до них. Вся інформаційно - роз’яснювальна та практична робота висвітлювалась у навчальних закладах для всіх учасників навчально-виховного процесу на спеціально обладнаних стендах.

Більш детально про проведення ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури. Тестування з української мови та літератури, яке цього року було обов’язковим для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів, пройшло дисципліновано.

Оскільки результати тестування у цьому році зараховувались як державна підсумкова атестація, а також є обов’язковими для вступу до вищих навчальних закладів, явка учасників збільшилася. Якщо у минулому навчальному році у ЗНО з української мови брали участь 54 випускника з 80, то у 2014/2015 н.р. всі 60.

Слід відзначити, що за результатами ДПА у формі ЗНО з української мови роботи 23 учнів мають початковий рівень навчальних досягнень;

33 – середній і тільки 4-достатній.

Як бачимо - є над чим працювати всім учасникам навчально-виховного процесу. Необхідно детально розглянути підсумки ЗНО на методичних об’єднаннях вчителів з української мови та літератури для глибокого аналізу та розуміння проблем, які виникли, щоб прийняти на основі окремих результатів виважені управлінські рішення.

На наступній колегії відділу освіти ми обов’язково розглянемо результати ЗНО 2015 з інших предметів базових дисциплін у розрізі кожного загальноосвітнього навчального закладу, що дасть можливість узагальнити цілісну картину успішності випускників району.

З метою поширення та обміну педагогічним досвідом вчителів та вихователів ДНЗ району щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби у професійній самореалізації, впровадження нових педагогічних ідей та методичних знахідок, підведення підсумків роботи над районною науково-методичною проблемою: «Формування інноваційної культури педагогічних кадрів відповідно до завдань модернізації освіти» 26 березня 2015 року на базі Глинської ЗШ І-ІІІ ст. відбувся районний методичний Фестиваль педагогічної творчості. Він передбачав такі номінації: методична робота з педагогічними кадрами, робота з обдарованими учнями, виховна робота, дошкільна освіта, використання інновацій під час викладання навчальних предметів, бібліотечні технології. На заключному етапі до уваги педагогів Світловодщини представили доробки з досвіду роботи освітяни:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аналіз методичної роботи в Іванопільській спеціалізованій школі І-ІІІ...
Мета проекту: роботу колективу спрямувати на реалізацію науково-методичної проблеми «Створення сприятливих психолого-педагогічних...

Аналіз роботи районного методичного кабінету за 2013-2014 навчальний...
Базового компоненту дошкільної освіти, в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту...

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

На новий 201 2 -201 3
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

План роботи Сарненського районного методичного кабінету на 2013-2014 навчальний рік
Начальник відділу освіти Ректор Рівненського обласного Сарненської райдержадміністрації інституту післядипломної

Проект плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти...
Нарада при завідувачі районним методичним кабінетом, засідання науково-методичної ради. Консультації для педагогів знз

Затверджено
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік

Н. В. Гонтаренко Методичний супровід інноваційної діяльності з педагогічними...
Рекомендовано методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Катеринопілдьської районної державної адміністрації

І. педагогічний аналіз роботи школи за 20 11/ 20 12 навчальний рік...
Педагогічний аналіз роботи школи за 2011/2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки на 2012/2013 навчальний рік

Затверджено
Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
f.ocvita.com.ua
Головна сторінка